Η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ είναι μια εταιρεία που διαγράφει μία σταθερά ανοδική πορεία τόσο στον χώρο των κατασκευών όσο και στον χώρο της αξιοποίησης ακινήτων.

Αναλαμβάνει από το 1994 , που άλλαξε εταιρική μορφή, πλήθος έργων τόσο δημόσιων (οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών ,Η/Μ) όσο και ιδιωτικών (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, βιομηχανικά κτήρια, δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, έργα διαχείρισης απορριμμάτων κτλ).

Δραστηριοποιείται επίσης και στον χώρο της αξιοποίησης ακινήτων ανεγείροντας σε ιδιόκτητα ακίνητα κτήρια με σκοπό την αξιοποίησή τους.

Είναι μέλος του ΣΑΤΕ, ΤΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, και κατέχει από το 2013 εργοληπτικό πτυχίο 4ης  τάξης στις κατηγορίες ΟΔΟ, ΥΔΡ, ΟΙΚ, 2ης  τάξης στις κατηγορίες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, Η/Μ και 1ης τάξης στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ.