Εργοδομική Βοιωτίας ΑΒΕΤΕ

eng gr

Αρχική » Δραστηριότητες
A+ R A-

Ιστορικό

ergodomiki company

Η εταιρία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ προήλθε από την μετατροπή της εταιρίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία λειτουργούσε από το 1968.
Η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία πραγματοποιήθηκε το 1994. Από τότε λειτουργεί με αυτήν την μορφή αναλαμβάνοντας την κατασκευή τεχνικών έργων.
Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η ανάληψη της εκτέλεσης τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών έργων είτε αυτοτελώς είτε με την μορφή συμμετοχής σε κοινοπραξία.

Επιπλέον η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ συμμετέχει ως μέτοχος σε άλλες κατασκευαστικές, εμπορικές, τεχνικές εταιρίες με μικρότερη τάξη εργοληπτικού πτυχίου (ΜΠΕΚΡΗ Ε.-ΜΠΕΚΡΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ, ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΕ κ.ά.).


Η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ διαθέτει ιδιόκτητο εμπορικό παρασκευαστήριο ασφαλτομίγματος που βρίσκεται στο 6ο χ.λ.μ. Ε.Ο. Θήβας – Χαλκίδας και εμπορεύεται όλούς τους τύπους ασφαλτικών μειγμάτων.

Διαθέτει επίσης ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει όλα των τύπων τα μηχανήματα χωματουργικών – οδοποιίας (εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες, finisher, κινητό λατομείο, κινητά παρασκευαστήρια ασφάλτου, κινητό παρασκευαστήριο σκυροδέματος κ.τ.λ.).
Επίσης διαθέτει και όλων των τύπων μεταφορικά μέσα (φορτηγά ανατρεπόμενα, γερανούς, φορτηγά ρυμουλκά κ.τ.λ.).

 

Η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ  έχει θέσει την ποιότητα και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της. Παράλληλα, έχει βασιστεί για  την ανάπτυξη της  σε εξειδικευμένους και καταρτισμένους μηχανικούς και επαγγελματίες. Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας  αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οικονομολόγους, νομικούς συμβούλους, υπαλλήλους γραφείου, εργοδηγούς και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Login