Εργοδομική Βοιωτίας ΑΒΕΤΕ

eng gr

Αρχική » Η εταιρεία » Οικονομικά Στοιχεία
A+ R A-

Οικονομικά Στοιχεία

Η λειτουργία της εταιρείας στηρίζεται σε υγιή οικονομικά δεδομένα.
Η επιστημονική κατάρτιση των φορέων της, η εξειδίκευση, η επαγγελματική εμπειρία, η επένδυση σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανολογικός εξοπλισμός) σε συνδυασμό με τον μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, αποτελούν στερεή οικονομική βάση και πιστοποιούν την υγιή οικονομική διάρθρωση της εταιρείας. Παράγοντες που εξασφαλίζουν σταθερή επιχειρηματική πορεία και αποτελούν πυλώνα για ανοδική εξέλιξη.

Την τελευταία πενταετία έχουν διαμορφωθεί τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία.:

-Μέση ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών τελευταίας πενταετίας 2006-2010 7%.

Κύκλοι εργασιών


2014 3.995.479,04 €
2013 5.728.448,24 €
2012 4.903.598,50 €
2011 3.738.031,52 €
2010 7.144.426,16 €
2009 8.886.903,65 €
2008 6.941.872,66 €
2007 6.270.586,27 €
2006 5.802.560,63 €

Πάγιος εξοπλισμός

1) Οικόπεδα – Γήπεδα : 658.957,79 €
2) Κτήρια : 49.849,17 €
3) Μηχανήματα & Τεχνικές εγκαταστάσεις : 1.207.649,61 €
4) Μεταφορικά μέσα : 321.746,63 €

Login