/ Εμπορικό τμήμα

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1980 στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας ασφαλτομιγμάτων.

Διαθέτει μια νέα και σύγχρονη μονάδα παραγωγής , στην οποία παράγονται όλοι οι τύποι ασφαλτομιγμάτων (ΑΣ12.5, ΑΣ20, ΑΣ31.5, ΑΣ12.5-αντιολισθηρό), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13108-1:2006/AC:2008.