Εργοδομική

Βοιωτίας

/ Η Ιστορία μας

Image

Η εταιρία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ προήλθε από την μετατροπή της εταιρίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία λειτουργούσε από το 1968.

Η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία πραγματοποιήθηκε το 1994. Από τότε λειτουργεί με αυτήν την μορφή αναλαμβάνοντας την κατασκευή τεχνικών έργων.
Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η ανάληψη της εκτέλεσης τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών έργων είτε αυτοτελώς είτε με την μορφή συμμετοχής σε κοινοπραξία.

Επιπλέον η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ συμμετέχει ως μέτοχος σε άλλες κατασκευαστικές, εμπορικές, τεχνικές εταιρίες με μικρότερη τάξη εργοληπτικού πτυχίου (ΜΠΕΚΡΗ Ε.-ΜΠΕΚΡΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ, ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΕ κ.ά.).

Η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ διαθέτει ιδιόκτητο εμπορικό παρασκευαστήριο ασφαλτομίγματος που βρίσκεται στο 6ο χ.λ.μ. Ε.Ο. Θήβας – Χαλκίδας και εμπορεύεται όλούς τους τύπους ασφαλτικών μειγμάτων.

Διαθέτει επίσης ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει όλα των τύπων τα μηχανήματα χωματουργικών – οδοποιίας (εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες, finisher, κινητό λατομείο, κινητά παρασκευαστήρια ασφάλτου, κινητό παρασκευαστήριο σκυροδέματος κ.τ.λ.).
Επίσης διαθέτει και όλων των τύπων μεταφορικά μέσα (φορτηγά ανατρεπόμενα, γερανούς, φορτηγά ρυμουλκά κ.τ.λ.).

Η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ  έχει θέσει την ποιότητα και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της. Παράλληλα, έχει βασιστεί για  την ανάπτυξη της  σε εξειδικευμένους και καταρτισμένους μηχανικούς και επαγγελματίες. Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας  αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οικονομολόγους, νομικούς συμβούλους, υπαλλήλους γραφείου, εργοδηγούς και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.


/ Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος Μπεκρής Άγγελος
  • Αντιπρόεδρος Κατσόγιαννης Ανδρέας
  • Δ/νων Σύμβουλος Μπεκρής Σπυρίδων
  • Μέλος Μπεκρής Παναγιώτης
  • Μέλος Αναστασίου Ασπασία
  • Μέλος Πασβαντίδης Πέτρος
  • Μέλος Κατσέλη Ευαγγελία

/ Εταιρική Δομή

Image

/ Η Εργοδομική σε αριθμούς

0
Τζίρος ύψους €5.9 εκατομμυριών κατά το οικονομικό έτος 2016
0
Επιτυχής ολοκλήρωση περισσότερων από 500 έργων
0
Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στον τομέα μας

/ Οικονομικά Στοιχεία

Η λειτουργία μας μέσα από έγκυρα οικονομικά στοιχεία

Οι διευθυντές των τμημάτων, η εξειδίκευση, η επαγγελματική εμπειρία, οι επενδύσεις σε πόρους, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τον\ μηδενικό δανεισμό, σχηματίζουν μια σταθερή οικονομική βάση και πιστοποιούν την έγκυρη δομή της εταιρίας. Αυτοί είναι οι παράγοντες που διασφαλίζουν τη σταθερή επαγγελματική μας πορεία και συνθέτουν τα θεμέλια της ανοδικής εξέλιξής μας.
Κύκλοι εργασιών

2016 5.918.321,17 €

2015 4.380.314,86 €

2014  3.995.479,04 €

2013  5.728.448,24 €

2012  4.903.598,50 €

2011  3.738.031,52 €

2010  7.144.426,16 €

2009  8.886.903,65 €

2008  6.941.872,66 €

2007  6.270.586,27 €

2006  5.802.560,63 €

Αμφίωνος 40, Θήβα, 32200
+30 22620 29760, info@ergodomiki-v.gr

Publish modules to the "offcanvs" position.